Category Archives: Olimpiade

Regulementul Olimpiadei naționale „Cultură și spiritualitate românească” 2022

Regulament_specific_Olimpiada_cultura_spiritualitate_2022

Noutăți privind olimpiadele și concursurile școlare 2019-2020

A fost aprobat ordinul nr. 3.015/2019 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare.

https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri?fbclid=IwAR3uZxGQRpZobpy7Emheog5BIQgxq5og5OYDyj5Ex0Fq81Myp24tNcrPYpk

 

OMEN nr_5092 din 30.08.2019, privind aprobarea Listei competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în anul școlar 2019-2020.zip

Regulament OLLR – Gimnaziu 2019-2020

REGULAMENT ONLR 2019- 2020

Regulament specific Olimpiada de lectura – LAV_ IX-XII_an scolar 2019-2020 doc

Olimpiada Internationala de Lectura – 2019

Regulament Olimpiada Cultura_si_spiritualitate_gimnaziu_liceu 2019-2020

 

Calendarul competițiilor școlare 2019-2020

Olimpiada de Limba și Literatura română (cls. V-XII):

Etapa pe școală: noiembrie/decembrie 2019.

Etapa locală: ianuarie/februarie 2020.

Etapa județeană / a sectoarelor municipiului București: 7 martie 2020.

Etapa națională: 

3-7 aprilie 2020      Târgoviște, jud. Dâmbovița   (cls. V-VIII)

6-10 aprilie 2020      Slatina, jud. Olt (cls. IX-XII)

 

 

Olimpiada interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească (Limba și literatura română și Religie) (cls. V-XII):

Etapa pe școală: ianuarie 2020.

Etapa locală: februarie 2020.

Etapa județeană / a sectoarelor municipiului București: 21 martie 2020.

Etapa națională: 

18-22 mai 2020      jud. Suceava   (cls. V-VIII)

27-31 mai 2020     jud. Vâlcea  (cls. IX-XII)

 

Olimpiada Internațională de Lectură se va desfășura în perioada 1-5 septembrie 2020, în jud. Prahova.

Pregătirea lotului va avea loc în perioada 27-31 august 2020.

Acordarea diplomelor la etapele județene ale olimpiadelor de specialitate

Diplomele pentru premiile și mențiunile obținute la etapele județene ale olimpiadelor de specialitate se pot ridica de la școlile organizatoare începând cu data de 12.06.2019.