Category Archives: Formare continuă

Înscrieri curs postuniversitar „Profesor XXI”

Cursul postuniversitar „Profesorul XXI – un model de învățare pe tot parcursul vieții. Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale și de expresie culturală în domeniul științelor umaniste” a fost acreditat si este acum înscris în Registrului național al programelor postuniversitare (RNPP). Este organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Detalii despre curs și înscriere găsiți la această adresă și în documentul atașat.

prezentare Profesorul XXI

 

Planificarea inspecțiilor speciale și curente GR II

Planificare inspecții speciale Gr II 2020-2021

Planificare inspecții curente Gr II 2022

Apel selecție experți CRED

Stimate cadre didactice,

 

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 își mărește echipa.

Partenerul nostru în proiect, Unitatea de Cercetare în Educație – CNPEE, a lansat un apel de selecție pentru ocuparea unui număr de 115 posturi de  experți disciplină – realizare ghiduri.

Mai multe informații găsiți accesând link-ul: https://bit.ly/2MjuDSL

Vă puteți depune dosarul și online, până la data de 8 februarie, ora 14.00 prin completarea acestui formular: http://bit.ly/38xfNRs

În cadrul proiectului CRED, urmează să fie elaborate 18 ghiduri metodologice:

·         La nivelul învățământului primar – ghiduri pentru discipline de studiu, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Arte și Tehnologii, Consiliere și orientare.

·         La nivelul învățământului gimnazial – ghiduri pentru discipline, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte, Educație fizică, sport și sănătate, Tehnologii, Consiliere și orientare.

·         La nivelul învățământului primar și gimnazial – un ghid metodologic pentru Limbi moderne .

·         Ghiduri care susțin aplicarea curriculumului pe trasee educaționale specifice, prevăzute de Curriculumul național: un ghid metodologic privind aplicarea programelor școlare pentru discipline specifice învățământului în limba minorităților naționale (învățământ primar și gimnazial); două ghiduri pentru Programul „A doua șansă” (învățământul primar și secundar inferior).

·         Un ghid privind managementul curriculumului la nivel de școală. 

Program postuniversitar pentru predare online adresat profesorilor din preuniversitar

Universitatea de Vest din Timișoara lansează astăzi, în premieră naţională, primul program postuniversitar pentru predare online, adresat în special profesorilor din preuniversitar.

Referințe: http://stiridetimisoara.ro/cum-sa-tii-cursuri-online-scoala…