Universul cunoaşterii prin lectură – rezultate finale la etapa judeţeană 2019

UCL-REZULTATE FINALE V-VIII premii

Premiile şi menţiunile la etapa judeţeană a Olimpiadei “Universul cunoaşterii prin lectură” 2019 se acordă respectând articolele 45-47 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare: premiile I, II, III şi menţiuni pentru maximum 15% din numărul  participanţilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *