Precizări referitoare la etapa locală a OLLR-OLAV gimnaziu (08.02.2020)

ÎN ATENŢIA CONCURENŢILOR:

Având in vedere Ordinul nr. 3035/10. 01. 2012 privind  aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare modificat prin OMEN 4023/2018

Art. 36. – (1) Se interzice elevilor să patrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

   (2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

  Art. 37. – Elevii care în timpul desfășurării competițiilor școlare încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.

 

  • INTRAREA ELEVILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 8,45-9,30
  • PROBA SE DESFĂȘOARĂ ÎN  INTERVALUL ORAR 10.00-13.00
  • DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR SE FACE ÎN DATA DE 10.02.2020, INTERVAL ORAR 13-15 LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 30 TIMIȘOARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *