Precizări pentru elevii de la British International School of Timisoara participanți la OLLR gimnaziu, etapa locală

Având în vedere Constituția României, art.32(1) „dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământ liceal și cel profesional, prin învățământul superior precum și prin alte forme de instrucție și perfecționare”, Inspectoratul Școlar Județean Timis, asigurând principiul non-discriminatoriu, a inclus pe listele de participare la Olimpiada de Lectură – Lectura ca abilitate de viață – OLAV, etapa locală, și educabilii de la British Internațional School of Timisoara.

În ceea ce privește promovarea acestora la etapa județeană, fiind vorba despre o posibilă calificare la un clasament național, care are în vedere curricula națională, se vor aplica prevederile legale precizate de MEC – Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, prin adresa nr. 84M/RLB/07.02.2020, transmisă către  Inspectoratul Școlar Județean Timiș:

  • 6 alin.(1) din Anexa la OMEN nr. 4203/2018 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;
  • 4 alin.(1) din Anexa la OMEN nr. 4203/2018;
  • Planul-cadru pentru învățământul gimnazial aprobat prin OM nr.3590/2016
  • Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe tritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educational din altă țară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *