Olimpiada de Lingvistică – premii la etapa județeană 2019 și elevii calificați la etapa națională

Premiile se acordă respectând Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de lIngvistică „Solomon Marcus” (2019) care prevede:

Art. 8. „Pentru fiecare secțiune/ categorie, se acordă câte 3 premii (de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III) și mențiuni pentru cel mult 15% din numărul elevilor participanți, cu respectarea ierarhiei/secțiune/categorie.

Art. 9. (1) Premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare,

TM_premii

Elevii calificați la etapa națională:

PARTICIPARE LA ETAPA NATIONALA LINGVISTICA 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *