Olimpiada de Limba şi literatura română – rezultate finale la etapa locală (24.02.2018)

Acordarea premiilor şi a menţiunilor la etapa locală a Olimpiadei de Limba şi literatura română s-a realizat respectând art. 54 din Metodologia –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ORDINUL nr. 3035/10.01.2012:
La etapele locală, judeţeană/a municipiului Bucureşti şi regională/interjudeţeană, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiţiei naţionale.
 
Comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de Limba şi literatura română a stabilit ca numărul de menţiuni acordate să reprezinte 10%, cu precizarea că se consideră 1 menţiune pentru toţi cei cu egalitate de punctaj, numărătoarea menţiunilor continuând până la procentul menţionat.
 
La etapa judeţeană (17 martie 2018) se califică elevii care au obţinut 100 de puncte la etapa locală.

OLLR_locala gimnaziu_24.02.2018

OLLR_locala liceu_25.11.2017

Minorităţi – elevii calificaţi la etapa judeţeană:

minoritati_ OLLR_gimnaziu_elevi calificati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *