Olimpiada de Limba şi literatura română – rezultate finale la etapa judeţeană (17.03.2018)

OLLR-judet-17.03.2018 rez finale

Premiile şi menţiunile au fost acordate respectând art. 54 şi art. 55 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *