Olav – rezultate finale la etapa judeţeană

note finale nivel 1

note finale nivel 2

note finale nivel 3

note finale nivel 4

 

Nr. 51908 din 30.09. 2015

REGULAMENT SPECIFIC

privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI de lectură

LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-LAV

pentru elevii din clasele a V-a – a XII-a

(extras)

Art. 16

(1) Evaluarea este realizată de profesori din învățământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa respectivă, nominalizați în comisii pentru fiecare etapă.

(3) La toate etapele Olimpiadei, subcomisia de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor susţinute la proba scrisă va fi constituită din profesorii membri ai comisiei, care nu au evaluat inițial la clasa respectivă.

(4) Calificarea elevilor pentru etapa următoare a olimpiadei, la toate etapele premergăto

are etapei naționale, este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte.

(5) Evaluarea respectă baremul la proba scrisă, respectiv fişa de evaluare/ fişa de arbitraj la proba orală, elaborate de grupul de lucru pentru fiecare nivel şi validate de Comisia Centrală.

(1) Rezultatele elevilor se apreciază cu punctaje cuprinse între: a) 0 și 60 – la etapele anterioare etapei naționale; b) 0 și 100 – la etapa națională/internațională a concursului (proba A – 0 și 60 ; proba B – 0 și 40). (2) Nu se acordă puncte din oficiu.

(4) Calificarea elevilor pentru etapa următoare a olimpiadei, la toate etapele premergătoare etapei naționale, este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte. (5) Calificarea elevilor pentru etapa internațională a olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 80 de puncte. (1) În cazul unei diferenţe mai mari de 12 puncte între cei doi evaluatori, comisia de organizare și evaluare/comisia centrală numeşte alţi doi profesori care să evalueze lucrarea. Punctajul acordat de cea de-a doua comisie rămâne definitiv. (2) După finalizarea evaluării la proba scrisă A, înainte de desigilare, la fiecare clasă, lucrările care au obținut primele 7 punctaje sunt evaluate și notate de către toți membrii subcomisiei de la clasa respectivă, punctajul final realizându-se ca medie aritmetică a tuturor punctajelor acordate și trecute pe lucrare de către membrii subcomisiei.

(7) Concurentul care are intenția de a depune contestație poate solicita să își vadă propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei, fără a i se elibera o copie după aceasta.
(8) Dacă, în urma vizualizării lucrării, concurentul decide să depună contestație, acesta completează și depune la secretariatul comisiei centrale o cerere de reevaluare a lucrării scrise, semnată de el și contrasemnată de profesorul însoțitor al lotului, la etapa națională/internațională, respectiv de părinte/reprezentant legal, la etapele anterioare etapei naționale.

(1) La oricare din etapele concursului, pentru lucrările contestate, care au primit inițial punctaje cuprinse între 54 – 60 de puncte la proba scrisă, punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații. (2) Pentru lucrările contestate, care au primit inițial alte punctaje decât cele menționate la alin. (1), punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații, dacă între punctajul inițial și punctajul acordat la contestație există o diferență de cel puțin 6 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 6 puncte, punctajul definitiv este cel inițial. (1) Contestarea rezultatelor obţinute se face într-un interval de timp de maximum două ore de la afișarea rezultatelor, la etapa naţională, și într-un interval de timp de maximum 24 de ore, stabilit de comisie, la toate celelalte etape, prin completarea de către elevul concurent a formularului pus la dispoziţie de comisia centrală, pe care îl vor semna atât acesta cât şi profesorul însoţitor al lotului. (2) Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană ( părinte, profesor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

(1) La toate etapele olimpiadei, pentru fiecare dintre cele două secțiuni, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinut de fiecare concurent. (2) La etapa naţională, pentru fiecare dintre cele două secțiuni, de regulă, se acordă câte trei premii pentru fiecare categorie, cu respectarea ierarhiei, fără a se depăși numărul maxim de premii pentru fiecare nivel (de regulă un premiu I, un premiu II, un premiu III şi menţiuni pentru cel mult 10% din numărul participanţilor).

 

 

2 Responses to Olav – rezultate finale la etapa judeţeană

 1. Laura Berindei says:

  Buna , am si eu o intrebare – de ce la nivelul 4 mentiunile nu au mers pana la 50 de puncte , la fel ca si in celelalte cazuri ? Si , conform regulamentului , se presupune ca cei cu minim 50 de puncte sunt calificati pentu etapa urmatoare ?
  Cu respect , Laura Berindei (profesor “Vlad Tepes” , Timisoara )

  • Pisano Patricia says:

   Mentiunile se acorda, conform regulamentului prezentat si pe site-ul ISJ Timis si pe acest blog, pentru cel mult 10% din participanti. Multumim pentru interes.

   inspector
   prof.dr. Patricia Elida PISANO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *