Înscriere la etapa locală a Olimpiadei de Limba și literatura română (26.01.2019)

Pentru participarea la etapa locală a Olimpiadei de Limba și literatura română  (secțiunile A-Limba și literatura română, B-Lectura ca abilitate de viață), din 26.01.2019, responsabilul de comisie metodică va completa următorul EXCEL pe care trebuie să-l trimită, până cel târziu 21.01.2019, ora 15.00, la adresa de e-mail: olimpiadaromana2019@gmail.com.  Vor fi înscriși elevii selectați în urma participării la etapa pe școală. Tabelele cu elevii înscriși la etapa locală va fi semnat, ștampilat de director și înregistrat, apoi va fi scanat și trimis pe aceeași adresă de e-mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *