Monthly Archives: January 2021

Apel selecție experți CRED

Stimate cadre didactice,

 

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 își mărește echipa.

Partenerul nostru în proiect, Unitatea de Cercetare în Educație – CNPEE, a lansat un apel de selecție pentru ocuparea unui număr de 115 posturi de  experți disciplină – realizare ghiduri.

Mai multe informații găsiți accesând link-ul: https://bit.ly/2MjuDSL

Vă puteți depune dosarul și online, până la data de 8 februarie, ora 14.00 prin completarea acestui formular: http://bit.ly/38xfNRs

În cadrul proiectului CRED, urmează să fie elaborate 18 ghiduri metodologice:

·         La nivelul învățământului primar – ghiduri pentru discipline de studiu, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Educație fizică, sport și sănătate, Arte și Tehnologii, Consiliere și orientare.

·         La nivelul învățământului gimnazial – ghiduri pentru discipline, grupate în arii curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte, Educație fizică, sport și sănătate, Tehnologii, Consiliere și orientare.

·         La nivelul învățământului primar și gimnazial – un ghid metodologic pentru Limbi moderne .

·         Ghiduri care susțin aplicarea curriculumului pe trasee educaționale specifice, prevăzute de Curriculumul național: un ghid metodologic privind aplicarea programelor școlare pentru discipline specifice învățământului în limba minorităților naționale (învățământ primar și gimnazial); două ghiduri pentru Programul „A doua șansă” (învățământul primar și secundar inferior).

·         Un ghid privind managementul curriculumului la nivel de școală. 

Concursul de Booktrailer – BOOKTRAILER FILM FESTIVAL 2021

ANUNT BFF 2021

UVT oferă pregătire pentru examenul de bacalaureat

Universitatea de Vest din Timișoara vine în sprijinul elevilor de clasa a XII-a cu un program de pregătire pentru examenul de bacalaureat, în perioada 16 ianuarie-12 iunie 2021.

Participarea este gratuită. Înscrierea pentru participarea la aceste activități de pregătire se poate realiza prin intermediul FORMULARULUI menționat pe pagina UVT:

https://www.uvt.ro/educatie/ro/preuniversitar/pregatire-bacalaureat/

 

Concursul Online de Lingvistică 2021

Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, împreună cu Comisia Națională a Olimpiadei de Lingvistică, organizează în acest an Concursul Online de Lingvistică, atât pentru elevii de gimnaziu (clasele a V-a și a VI-a, respectiv clasele a VII-a și a VIII-a), cât și pentru elevii de liceu (clasele a IX-a – a XII-a).

Pentru mai multe detalii consultați: