Monthly Archives: December 2019

Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare 2019-2020

Calendar olimpiade si concursuri_2019-2020

Planificare inspecții 2019-2020 (amânați – gradul II, gradul I)

Planificarea inspecţiilor pentru cadrele didactice cărora li s-a aprobat amânarea susținerii examenului de acordare a gradului didactic II/gradului didactic I

PLANIFICARE_INSPECTII_AMANATI

Noutăți privind olimpiadele și concursurile școlare 2019-2020

A fost aprobat ordinul nr. 3.015/2019 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare.

https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri?fbclid=IwAR3uZxGQRpZobpy7Emheog5BIQgxq5og5OYDyj5Ex0Fq81Myp24tNcrPYpk

 

OMEN nr_5092 din 30.08.2019, privind aprobarea Listei competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în anul școlar 2019-2020.zip

Regulament OLLR – Gimnaziu 2019-2020

REGULAMENT ONLR 2019- 2020

Regulament specific Olimpiada de lectura – LAV_ IX-XII_an scolar 2019-2020 doc

Olimpiada Internationala de Lectura – 2019

Regulament Olimpiada Cultura_si_spiritualitate_gimnaziu_liceu 2019-2020

 

Biblioteca Județeană Timiș – concurs de creație literară și desen

concurs-decembrie