Monthly Archives: December 2015

Concursul județean „Natură și literatură”

Liceul Teoretic Recaș organizează Concursul județean „Natură și literatură”, ediția I,

1 octombrie 2015 – 30 ianuarie 2016

Coordonatori de proiect:

prof. Podaru Ileana

prof. Fârdă Mioara

 

Proiect_Natura si literatura_regulament

Simpozion „Școală și Societate în Banat”

invitatie-simpozion-scoala-si-societate-in-banat

Olimpiada de Lingvistică – lista actualizată a rezultatelor

Distinşi părinți, stimați elevi, dragi colegi,

1.      Vă mulțumim pentru situațiile semnalate şi ne cerem scuze pentru regretabilele erori apărute în afişaj. Evident, pentru acelaşi puncaj se acordă acelaşi premiu. Am operat rectificările necesare.

2.      De asemenea, semnalăm o modificare (diminuare) a numărului de mențiuni acordate. Pentru o totală transparență, vă facem cunoscut faptul că s-au acordat mențiuni pentru 10% din totalul participanților per clasă (la clasele a V-a şi a VI-a), respectiv per secțiune (secțiunile Exercițiu/ Antrenament). Inițial, din greşeală, s-au calculat mențiunile pentru 10% din totalul celor înscrişi pe liste, nu din totalul celor care au participat efectiv la olimpiadă.

Ne cerem scuze tuturor pentru aceste erori profund regretabile! Vă mulțumim pentru înțelegere!

             Sărbători fericite!

PREMII_PE_NIVELE_-5-12

Revista “Limba şi Literatura Română” (elevi), 1-2, 2015

Stimaţi colegi,

Avem plăcerea să vă anunţăm că a apărut numărul 1-2 / 2015 al revistei Limba şi literatura română destinată în special elevilor.

Revista este editată de Societatea de Ştiinţe Filologice, care asigură controlul ştiinţific riguros al articolelor şi al altor materiale destinate pregătirii elevilor în cursul anului, la examenele de sfârşit de ciclu şcolar, olimpiadele şi concursurile şcolare. De asemenea, cadre didactice universitare asigură rezolvarea subiectelor de admitere la facultăţile / specialităţile cu profil filologic (Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Comunicare şi Relaţii Publice, Studii Europene etc.).

Din sumarul numărului curent, menţionăm următoarele titluri: Capcane ale expresiilor idiomatice (E. Zamşa), Aspecte ale acordului predicatului cu subiectul multiplu (Gh. N. Vasilache), Semnificaţia titlului – compunere de exprimare a opiniei (Marilena Pavelescu), Teatrul lui Mihail Sebastian (Mihaela Daniela Cîrstea, Laurenţiu Valentin Cîrstea), Perenitatea comediei caragialiene: O scrisoare pierdută (Maria Miron), Proba de limba română la concursul de admitere la programul „Comunicare şi relaţii publice”, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, sesiunea iulie 2014 (Mădălina Naidinoaia), Câteva precizări despre evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a (Florin Ioniţă).

Comenzile se primesc pe:

– e-mail: ssf.ssf@gmail.com

– adresa redacţiei: Calea 13 Septembrie, nr. 13, etaj II,  camera 2228, sector 5, Bucureşti.

– telefon – Oana  Dumitrescu (secretar de redacţie): 074 442 45 27

Preţul numărului curent este de 10 RON (80 de pagini).

De asemenea, aşteptăm cu deosebit interes, pe de o parte, contribuţiile dumneavoastră, ţinând seama de specificul fiecărei rubrici, şi, pe de altă parte, materiale semnate de elevi pentru rubricile Debut, Tinere talente, De la corespondenţii noştri, Cenacluri – reviste şi Invitaţie la lectură.

 

Cu salutări colegiale,

Mircea Frânculescu (redactor-şef)