Informații privind desfășurarea etapei județene a olimpiadelor de specialitate 2019-2020

Infomațiilor de mai jos le va urma luni, 13.01.2020, o adresă oficială care va cuprinde și alte detalii legate de etapele județene ale olimpiadelor de specialitate.

 
Regulamentele olimpiadelor pot fi descărcate de la adresa:
 https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri

 
Informații privind desfășurarea etapelor județene:
 

1. Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus” – 18 ianuarie 2020, ora 10.00

Conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Lingvistică Solomon Marcus, aprobat cu nr. 24.791/16.01.2019, subiectele vor fi elaborate de către Universitatea București și Institutul de Lingvistică al Academiei Române. Evaluarea lucrărilor de la etapa județeană și comunicarea rezultatelor se vor face de către cercetătorii de la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti.

2. Olimpiada de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale și pentru românii din diaspora (clasele V-VIII) – 1 februarie 2020, ora 10.00

Subiectele vor fi transmise de către CNEE. Evaluarea lucrărilor la etapa județeană se va face conform prevederilor Art. 7, alin. (5)-(6) și art. 9 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale și pentru românii din diaspora (clasele V-VIII), aprobat cu nr. 24.788/16.01.2019.

3. Olimpiada de limbi clasicelatină (clasele VII-XII) și greaca veche (clasele IX-XII) – 2 februarie 2020 – ora 9.00

Subiectele vor fi transmise de către CNEE. Evaluarea lucrărilor la etapa județeană se va face conform prevederilor Art. 11 și 13 din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi clasice – nivel gimnazial și liceal, aprobat cu nr. 24.789/16.01.2019.

Notă: Deoarece în acest an, limba latină se studiază atât de către elevii din clasa a VII-a (Elemente de limbă latină și de cultură romanică), cât și de către elevii din clasa a VIII-a (Limba latină), la nivel gimnazial, la etapa județeană și națională aceștia au dreptul să participe deopotrivă, primind subiecte conform programelor parcurse.

5. Concursul de selecție pentru participarea la competiția internațională de la Arpino – 2 februarie 2020 – ora 13.00

Pentru Concursul de selecție Arpino, în conformitate cu prevederile Art. 7, alin. (2) și (3) din Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de limbi clasice, aprobat cu nr. 24.789/16.01.2019, subiectele vor fi transmise de către Universitatea București, Departamentul de Limbi Clasice. Evaluarea lucrărilor pentru această competiție va fi realizată de către profesorii universitari din Comisia Națională de Specialitate.

6. Universul cunoașterii prin lectură – pentru elevii de gimnaziu din mediul rural – 29 februarie 2020 – interval 10.00-12.00

Subiectele pentru etapa județeană a olimpiadei vor fi transmise de către CNEE. În vederea evaluării lucrărilor, inspectorul de limba și literatura română va constitui, prin decizie, comisia de organizare și evaluare, conform prevederilor în vigoare din Regulamentul specific.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *