Category Archives: Olimpiada de Lingvistică

Acordarea diplomelor la etapele județene ale olimpiadelor de specialitate

Diplomele pentru premiile și mențiunile obținute la etapele județene ale olimpiadelor de specialitate se pot ridica de la școlile organizatoare începând cu data de 12.06.2019.

Olimpiada de Lingvistică – premii la etapa județeană 2019 și elevii calificați la etapa națională

Premiile se acordă respectând Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de lIngvistică „Solomon Marcus” (2019) care prevede:

Art. 8. „Pentru fiecare secțiune/ categorie, se acordă câte 3 premii (de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III) și mențiuni pentru cel mult 15% din numărul elevilor participanți, cu respectarea ierarhiei/secțiune/categorie.

Art. 9. (1) Premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare,

TM_premii

Elevii calificați la etapa națională:

PARTICIPARE LA ETAPA NATIONALA LINGVISTICA 2019

 

Rezultatele la etapa județeană a Olimpiadei de Lingvistică (2019)

TM

Conform regulamentului, aceste rezultate nu se contestă. De asemenea, se  precizează următoarele despre evaluarea și stabilirea participanților la etapa națională:

(4) Având în vedere specificul acestei competiții, la etapele interne ale olimpiadei (etapa județeană și etapa națională), evaluarea se face de către cadre didactice universitare și cercetători de la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Al. Rosetti și de la Facultatea de Litere a Universității București, inițiatoarea competiției, alături de MEN, după cum urmează:

a)      pentru etapa județeană:

§  În termen de 2 zile de la desfășurarea etapei județene, vicepreședintele și secretarul subcomisiei de organizare la nivel județean, alcătuită conform prevederilor Art. 17 (3), f,  amestecă lucrările, pe secțiuni, le numerotează de la 1 la n și le grupează în pachete, care vor fi transmise, prin poștă, la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti, în vederea evaluării răspunsurilor de către cadrele didactice universitare, membre ale comisiei centrale, care au elaborat subiectele. Coletul va conține și un proces-verbal care va menționa numărul de lucrări de la fiecare secțiune.

§  În termen de până la 45 de zile de la desfășurarea etapei județene, cadrele didactice universitare, membre ale Comisei Centrale, vor realiza evaluarea lucrărilor primite de la fiecare inspectorat școlar.

§  Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan-Al. Rosetti va întocmi tabelele cu rezultatele la nivelul fiecărui județ, în ordine alfabetică și în ordine valorică și vor realiza ierarhia națională a celorlalți participanți la etapa județeană.

§  Se va întocmi tabelul nominal cu elevii care vor participa la etapa națională, pentru cele 23 de locuri suplimentare acordate numai pentru secțiunea învățământ secundar superior, în vederea lărgirii bazei de selecție pentru etapa internațională a competiției. 

Revenire repartizare pe săli – Olimpiada de Lingvistică (17.02.2019)

REPARTIZARE OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ _ FEBRUARIE 2019