Avem platfoma de e-learning şi biblioteca şcolară virtuală

Ministerului Educației a demarat realizarea unei Platforme Școlare de e-learning și a Bibliotecii Școlare Virtuale ce urmează să integreze colecții de resurse educaționale deschise. În acest sens să vă semnalăm existența unor  materiale didactice dezvoltate de cadrele didactice/cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai cu scopul de a facilita învățarea limbii române, materiale concepute sub formă de fișiere audio-video, însoțite de una sau mai multe fișe de lucru. Aceste auxiliare didactice sunt, în prezent, disponibile gratuit pe platforma video.elearning.ubbcluj.ro (http://video.elearning. ubbcluj.ro/) şi cuprind aproximativ 150 de materiale audio-video de înaltă calitate, însoțite de fișe de lucru elaborate în concordanță cu politicile lingvistice europene și cu programele școlare din România, care pun accent pe dezvoltarea competențelor de comunicare orală.
Fiind concepute la recomandarea și în baza sugestiilor primite de la profesorii care predau româna vorbitorilor nonnativi, aceste materiale didactice auxiliare sunt circumscrise nivelurilor de competență lingvistică prevăzute de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (A1, A2, B1, B2) și sunt organizate tematic, în funcție de 12 sfere lexicale: prezentare personală, igienă, îmbrăcăminte etc., astfel încât pot completa orice manual de limba română folosit de profesor atât în predarea standard, cât și în predarea diferențiată a conținuturilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *